Home
Verhuur
Aanmelding
Huurovereenkomst
Huurbetaling
Huuropzegging
Aanbod
Contact

Huurovereenkomst                                 

Voor de ondertekening van de huurovereenkomst dient u de volgende documenten te overleggen:

 Kopie geldig legitimatiebewijs  

 Kopie laatste drie loonstroken  

 Kopie van een recent bank- of giro-afschrift, i.v.b. controle adresgegevens

De twee laatstgenoemde documenten zijn nodig indien u een kamer of woning wilt huren in een gebied waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is.