Home
Verhuur
Aanmelding
Huurovereenkomst
Huurbetaling
Huuropzegging
Aanbod
Contact

Huurbetaling                                 

De huur dient bij vooruitbetaling voor de eerste van iedere maand te worden overgemaakt op bankrekening NL55 INGB 0003 1732 58 t.n.v. Lometi B.V. onder vermelding van uw naam, adres en de maand waarop de huur betrekking heeft.

Voor betalingen vanuit het buitenland niet zijnde een EG-land dient vermeld te worden de internationale  BICcode: INGBNL2A.